Kullanım Sözleşmesi

1.TARAFLAR

Denizci Kulübü Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) ile Denizci Kulübü’ne ait http://www.denizcikulubu.com’a (Bundan sonra kısaca “denizcikulubu.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Denizcikulubu.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2.AMAÇ

denizcikulubu.com, üyelerine blog, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisi yaratmak.

3.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcı, denizcikulubu.com’a üye olarak veya denizcikulubu.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcı, denizcikulubu.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, denizcikulübü tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

Kullanıcı’nın denizcikulubu.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantıya tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak denizcikulubu.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak için ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

Kullanıcı, denizcikulubu.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, denizci kulübü’nün Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere denizcikulubu.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin denizci kulübü tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

Kullanıcı, denizci kulübü’nün dilediği zaman üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda denizci kulübü’nden hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

denizcikulubu.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar denizci kulübü’ne aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

denizcikulubu.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra denizci kulübü tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

denizcikulubu.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, denizcikulubu.com’a üyeler tarafından girileceği gibi denizcikulubu.com editörleri tarafından da girilebilecektir. Yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından denizcikulubu.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

denizci kulübü, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden denizcikulubu.com’un ve denizci kulübü’nün hiçbir şekilde sorumlu değildir. denizci kulübü, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, denizci kulübü’nden hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

denizcikulubu.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

denizci kulübü, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal denizci kulübü ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin denizcikulubu.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve denizci kulübü ile denizcikulubu.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; denizci kulübü tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

denizci kulübü, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, denizcikulubu.com’u kullanırken ya da denizcikulubu.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, denizcikulubu.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya denizci kulübü’nün gerekli görmesi halinde denizcikulubu.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda denizci kulübü’nün ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

Tüm mali hakları denizci kulübü’ne ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş, video ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

Her durumda, denizcikulubu.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması denizci kulübü’nün yazılı izni olmadıkça mümkün değildir. Kaynakça listesindeki içeriklerin yayınlanması ise kesinlikle yasaktır. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı denizcikulubu.com’un ve denizci kulübü’nün uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

denizci kulübü’nün veya denizci kulübü’nün hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, denizci kulübü’nün sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

denizci kulübü, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

denizci kulübü, zaman zaman denizcikulubu.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları denizci kulübü’nün kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak denizci kulübü’nün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak denizci kulübü’nün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, denizci kulübü’nün defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

Bu Sözleşme, denizcikulubu.com’a yeni özellikler eklendikçe veya denizcikulubu.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın denizcikulubu.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 10 Aralık 2017 tarihinde güncellenmiştir.

Denizci Kulübü, hiçbir kişi, kurum ya da şirkete bağlı değildir. Temsilci olmadığı gibi, temsilciliği de bulunmamaktadır. Bu sitenin işleticisi, bu sitede yer alan bilgi, yazı ve makalelerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz.  Web sayfamız hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

E-posta: iletisim@denizcikulubu.com