Haber

Türk Loydu Tarafından Düzenlenecek Gözetim Eğitimlerinde KOSGEB Desteği

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

16 Aralık 2016 tarihli 29920 sayılı resmi gazete ile yayınlanan ilk mevzuat olan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine, gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine  ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Gözetim camiasının uzun zamandır gündeminde olan gözetim hizmetlerine yönelik mevzuat değişiklikleri geçen yıl sonu itibariyle yayınlanmaya başladı.16 Aralık 2016 tarihli 29920 sayılı resmi gazete ile yayınlanan ilk mevzuat olan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine, gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türk Loydu Tarafından Düzenlenecek Gözetim Eğitimlerinde KOSGEB Desteği


Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan diğer mevzuatlar ile de deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetini gerçekleştirecek gözetim şirketleri için ilave şartlar getirildi.

Yeni mevzuatlarla  ortaya çıkan;  akreditasyon, vasıflandırma, “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” yükümlülüklerinin yanı sıra; gözetim yetkililerinin mevzuatlarda belirtilen bir dizi eğitime katılması şartı  gözetim sektörü için  önemli bir gündem konusu oldu.

Küçük-orta ölçekli gözetim şirketleri eğitim maliyetleri konusunu değerlendirme çalışmaları yaparken,Türk Loydu tarafından gözetim eğitimleri için  sosyal medyada ve web sitesinde yapılan KOSGEB desteği imkanına yönelik bilgilendirmeler  sektörde yoğun ilgi ile karşılandı.

Türk Loydu’nun düzenleyeceği eğitimleri KOSGEB tarafından min. %50 oranında geri ödeme kapsamına girmekte olup, bu oran eğitimlerin bulunduğu bölgeye göre %70’e kadar çıkabilmekte.

Türk Loydu’nun hem eğitim kuruluşu hem de  TÜRKAK tarafından akredite bir belgelendirme kuruluşu olması nedeniyle yıllık 20.000 TL’na kadar KOSGEB eğitim desteğinden faydalanma imkanını sunabilen tek eğitim kuruluşu  olması, gözetim şirketleri için maliyetleri azaltmaları yönünde önemli bir fırsat olarak görünüyor. KOSGEB eğitim desteği  ile daha detaylı bilgiler Türk Loydu web sitesinde (www.turkloydu.org) sunulmakta.

Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi; 0 216 581 37 12 numaralı telefondan,  www.turkloydu.org web sitesi üzerinden veya egitim@turkloydu.org e-posta adresi üzeriden alınabilir.


Kaynak: Türk Loydu, Görsel: Türk Loydu