Eğitim

EEDI Gemi Tasarımı ve İşletmeye Etkisi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

2013 yılında Enerji Verimliliği Tasarımı Endeksi EEDI ve Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP) zorunlu hale geldi. Gemi dizaynı üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olduklarını ve pek çok insanın umut ettiği denizcilik sektörlerinde karbon ayak izi azaltma türünü gerçekten sağlayacaklarını mı söyledi ?


EEDI Gemi Tasarımı ve İşletmeye Etkisi 22 Şubat 2017

Instagram: @cpt_baris

EEDI ‘nin ilk 2 yılı “Aşama 0”, yeni gemilere, her belirli bir tekne türü için belirlenen referans seviyelerini karşılamakta ve bunu takiben her 5 yılda bir artan enerji verimliliği tasarruflarını sağlamaktadır. Düzenlemeler aynı zamanda IMO’nun teknolojik gelişmelerin durumunu gözden geçirmeye devam etmesini ve gerekirse ilgili gemi tipleri ve azaltma hedefleri için EEDI referans hattı parametrelerini zaman dilimlerini değiştirmesini gerektirir.

IMO’nun Nisan 2016’daki Deniz Çevresel Koruma Komitesi toplantısında (MEPC 69) EEDI hedef değerlerine ilişkin bir gözden geçirme sunuldu. Bu, yeni yapılan konteynerin üçte ikisinden fazlasına, genel kargo gemilerinin yarısına ve 2015’te piyasaya sürülen tankerlerin çeyreğine, 2020 yılı için belirlenen IMO’nun EEDI standartlarını yenilikçi yeni teknolojiler kullanmadan zaten karşılamış veya aşmıştı.
Ro-ro kargo ve ro-ro yolcu gemileri için EEDI referans hattının kurulması için Nisan 2014’te kabul edilen düzeltme faktörünün sonuçları hakkında bazı kaygılar da ortaya çıkmış ve bu da bu sektörün ulaşmayı bile zorlaştıracağı anlamına geliyor EEDI “Faz 1″% 10 indirim hedefi. EEDI yazışma grubu MEPC 70 de bu konuda geri bildirimde bulunuyor.
MEPC 69 şimdi, gemilerin yakıt tüketim verileri toplamak, gemi bayrak devletine bir yıllık rapor göndermek ve daha sonra bir IMO merkezi veri tabanına iletim yapmak için zorunlu şartları onayladı. Bu verilerin toplanmasına ve analiz edilmesine ilişkin gerçek metodolojilere ilişkin nihai teklifler, MEPC 70’de sunulacaktır. AB, gemiler için karbon emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulamasını (MRV) kendi aralarında ve AB arasında seferler sırasında geliştirmiştir.
Konferans İçeriği
Bu düzenlemeler,  CO2 emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmek için şimdiye kadar getirilen en önemli teknik önlemlerin bazılarını temsil etmektedir. Konferans, bu önlemlerin etkinliğini ve bunların gemi tasarımı ve işletimi üzerindeki etkilerini değerlendirecek. RINA denizcilik mimarları, sınıf dernekleri, gemi yapımcıları, düzenleyiciler, operatörler, ekipman imalatçıları ve araştırmacılardan gelen bildirileri aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm ilgilileri 22 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek konferansa davet eder. Konferansta aşağıdaki konuları üzerine değinilecek olup detaylı bilgiyi RINA’nın web sayfasından alabilirsiniz.
  • EEDI hesaplamalarının doğrulanması
  • Gemi verimliliğinin ölçümü ve analizi
  • Gemi tasarımına etkisi
  • Gemi operasyonlarına etkisi
  • Çevresel ve ekonomik etki
  • Gelecekteki düzenleyici gelişmeler


Kaynak: RINA, Görsel: Denizci Kulübü @cpt_baris